Forsidebilde nettkurs i kunnskapsbasert praksis

Er du kliniker, lærer eller student i medisin og helsefag? Denne nettressursen i kunnskapsbasert praksis (KBP) lærer deg å finne, kritisk vurdere og å bruke forskningsbasert kunnskap slik at du kan ta kunnskapsbaserte beslutninger.

Her får du en innføring i hvordan:

  • stille gode spørsmål
  • innhente forskning
  • kritisk vurdere
  • anvende og evaluere

Nettressursen er organisert etter trinnene i kunnskapsbasert praksis og du kan benytte menylinjen over for å navigere. Nettressursen omtaler alle kunnskapskildene i kunnskapsbasert praksis, det vil si forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning, men det er kun den forskningsbaserte kunnskapen som blir omtalt i detalj.

www.kunnskapsbasertpraksis.no er utarbeidet av Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen (HiB) og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Nettstedet er under utvikling, og vi mottar gjerne tips fra deg. Send e-post til Redaksjonen.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenHøgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr etter- eller videreutdanning i KBP.

Creative Commons-lisens
kunnskapsbasertpraksis.no er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge Lisens.