Anvende KBP

Å bruke forskningsbasert kunnskap i praksis er spennende og utfordrende. Modellen for kunnskapsbasert praksis illustrerer at forskningsbasert kunnskap bør integreres med erfaringskunnskap, pasientkunnskap og kontekst før den kan settes ut i praksis. Det har vist seg at det ofte oppstår barrierer når kunnskap skal overføres til praksis. Barrierene kan være selve forskningen, egenskaper ved helsearbeideren, organisasjonen eller profesjonen.

Viktige elementer for å bruke forskning i praksis er:

  • God tilgang til forskningslitteratur
  • Økt kunnskap i å forstå forskning
  • Ledelsesforankring og kollegial støtte
  • Oppmuntring til å anvende forskning i praksis

Hindringer for bruk av forskning i praksis:

Egenskaper ved forskningen Egenskaper ved helsearbeideren Egenskaper ved organisasjonen Egenskaper ved profesjonen
Svarer ikke på spørsmål i praksis Mangler metode- og/eller engelsk-kunnskaper Manglende kultur for endring og utvikling Manglende samarbeid mellom forskere og praktikere
Er for dårlig planlagt/gjennomført Mangler kunnskap om hva som finnes av forskning, og hvor den er å finne Manglende system for anvendelse av forskning i praksis Forskerne tar ikke utgangspunkt i problem fra praksis i forskningen
Viser motstridende resultater Ønsker ikke å endre sin egen praksis Lite støtte fra kollegaer/ overordnede for å anvende forskning Manglende rollemodeller for at praktikere kan bli forskere
Resultatet er ikke vist mer enn en gang Har ikke kultur for formidling og anvendelse av forskning i praksis Ikke ressurser for å anvende forskning i praksis ”Historisk bagasje” – sykepleie er et praktisk fag

 

BlyantGro Jamtvedt, Kunnskapssenteret, gir deg mer informasjon om implementering av KBP. Gro underviser i KBP og har skrevet lærebøker om emnet.

LÆRINGSMÅL

Etter denne delen skal du kunne:

  • Kunne redegjøre for hvordan forskningsbasert kunnskap bidrar i modellen til KBP
  • Ha kunnskap om noen av de vanligste barrierene for å bruke forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbaserte retningslinjer
  • Ha kjennskap til tiltak (virkemidler) som kan fremme kunnskapsbasert praksis hos deg selv og hos andre