Prosedyrer

Hensikten med en klinisk prosedyre er å sikre at en handling i klinisk praksis utføres i henhold til pasientens preferanser, de beste tilgjengelige forskningsresultatene og klinisk erfaring.

Kliniske prosedyrer er bruksanvisninger for handlinger som skal utføres, en ”to-do”-liste, Prosedyren fastlegger ansvar og beskriver handlingen. Avviksregistrering kan knyttes til prosedyrene.

Prosedyrer kan beskrives i tekst, via tegninger, flytskjemaer, i video, i bildeserie, animasjon osv. Det kan knyttes e-læring til kliniske prosedyrer og du kan lage elektroniske tester for en klinisk prosedyre. Den mest kjente prosedyren/retningslinjen i Norge er HLR (hjerte- lunge-redning) -prosedryen med tilhørende elektronisk test. Denne kliniske prosedyren er implementert i hele helsetjenesten i Norge og kan brukes som en modell.

En prosedyre kan utarbeides av alle faggrupper. I noen miljøer utvikler forskere, helsepersonell og pasienter prosedyrer sammen. AGREE-verktøyet kan brukes både i utvikling og kritisk vurdering av prosedyrer og retningslinjer.

Det er behov for en felles metode for å utarbeide prosedyrer. Nasjonalt nettverk for kliniske prosedyrer ble etablert 30. april 2009. Begrunnelsen for etableringen var å gjøre prosedyrene med høy kvalitet fritt tilgjengelig for alt helsepersonell på Internett. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og flere helseforetak deltar i arbeidet.