Evaluere praksis

Evaluering av praksis er siste trinn i sirkelen for kunnskapsbasert praksis. Det er i manges interesse å evaluere praksis i helsetjenesten. Du kan for eksempel spørre deg selv om du jobber kunnskapsbasert. Det samme kan pasienter, kolleger, samarbeidspartnere og de som finansierer tjenestene. Internasjonalt brukes ordet ”audit” som et samlenavn for evaluering av klinisk praksis. Vi har ikke noe godt dekkende ord for dette på norsk. Ordet monitorering brukes noen ganger som norsk oversettelse.

Evaluering

Evalueringen eller audit av klinisk praksis er en prosess i to faser. Første fase innebærer å måle hva som faktisk skjer i praksis, for så å sammenligne dette mot standarder eller andre eksplisitte kriterier i fase to. Anbefalinger i faglige retningslinjer kan være slike eksplisitte kriterier.

SELVEVALUERING – JOBBER JEG/VI KUNNSKAPSBASERT?
Refleksjoner rundt praksis/bevissthet rundt praksis
 • Spør jeg meg hvorfor jeg gjør som jeg gjør i jobben min?
 • Diskuterer jeg med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i praksis?
Å stille spørsmål
 • Stiller jeg kliniske spørsmål?
 • Stiller jeg velformulerte spørsmål?
 • Klassifiserer jeg spørsmål i kjernespørsmål?
 • Oppfordrer jeg kollegaer til å stille spørsmål?
Søke etter forskningslitteratur
 • Søker jeg etter forskningslitteratur?
 • Vet jeg hva som er de beste kildene for ulike kjernespørsmål?
 • Har jeg tilgang til Internett?
 • Blir jeg mer og mer effektiv i min søking etter forskningslitteratur?
 • Starter jeg med å søke etter systematiske oversikter?
Kritisk vurdering
 • Leser jeg vitenskapelige artikler?
 • Bruker jeg sjekklister mens jeg leser forskningslitteratur?
 • Har jeg forbedret tolkningen min av ulike effektestimater? (For eksempel Numbers Needed to Treat (NNT), Odds Ratio (OR) etc.)
 • Oppfordrer jeg til lesning av forskningsartikler på min arbeidsplass?
Implementering av klinisk forskning
 • Bruker jeg forskning av høy kvalitet til å informere eller endre praksis?
 • Bruker jeg forskning av høy kvalitet til å løse faglig uenighet rundt behandling av et problem i praksis?
Selvevaluering
 • Har jeg gjennomført en evaluering eller audit av min egen evne til å arbeide kunnskapsbasert?

LÆRINGSMÅL

Etter denne delen skal du:

 • Kjenne prinsippene for intern og ekstern audit
 • Kunne vurdere om du selv arbeider kunnskapsbasert
 • Kunne vurdere om dere som team, avdeling eller utdanning arbeider kunnskapsbasert