Diagnostiske tester

Diagnostiske tester har som formål å identifisere og utelukke diagnoser, f. eks syk/frisk, feber/ikke feber, risiko/ikke risiko. En god test slår ut (er positiv) når noen er syke, og slår ikke ut (er negativ) når personen er frisk.

For å vurdere om en test er god må den sammenlignes med en referansetest (den beste testen som finnes på området). Et eksempel kan være om hvisketest er en pålitelig test for å avdekke hørselsproblemer hos eldre hvor referansetesten er audiometri.

Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign
Hvor mange har et helseproblem? Prevalens – forekomst Tverrsnittsstudie
Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak – etiologi

Kohortstudie

Kasus-kontroll studie

Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? Diagnostikk Tverrsnittsstudie
(med en referansestandard)
Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie
Hvordan går det med den som har problemet? Prognose – sykdomsforløp Kohortstudie

Hvordan oppleves det?
Hva er det som gjør at det virker?

Erfaringer og holdninger

Kvalitative metoder

Kritisk vurdering av diagnostiske tester:

  • Er formålet med studien klart formulert?
  • Ble det utført en sammenligning med en egnet referansetest?
  • Fikk alle pasientene/individene den diagnostiske testen og referansetesten?
  • Kan resultatene på referansetesten ha hatt innflytelse på testen som vurderes?
  • Er sykdomsstatusen på populasjonen som testes, klart beskrevet?
  • Ble metodene for utførelsen av testen godt nok beskrevet?
  • Hva forteller resultatene?
  • Kan det overføres til praksis?

 

BlyantI denne forelesningen av Per Vandvik, Kunnskapssenteret, får du en presentasjon av hva en diagnostisk studie er, og eksempler på problemstillinger der diagnostiske tester er den  riktige forskningsmetoden å bruke. 

BlyantØnsker du å trene på kritisk vurdering av diagnostiske tester? Her finner du en artikkel og sjekkliste for diagnostiske tester. Du kan også se på dette løsningsforslaget.