Hvorfor trenger vi statistikk?

Statistikk er viktig for å forstå resultatene i en artikkel, men mange har et anstrengt forhold til tall og statistikk. Her finner du lenker til sider som på en enkel måte og ved hjelp av konkrete eksempler gir en innføring i statistikk.

Statistikk kan hjelpe oss med å skille mellom virkelige sammenhenger og sammenhenger som bare skyldes tilfeldighetenes spill.

Når vi skal lese og vurdere kvantitative forskningsartikler trenger vi både metode- og tallforståelse. Uten slik kunnskap er det vanskelig å avgjøre hvilke resultater vi kan stole på (Kjetil Gundro Brurberg).