Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre. 

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Modell for de ulike kunnskapskildene i kunnskapsbasert praksis

Vi henter kunnskap fra ulike kilder, for eksempel fra kollegaer, eksperter, forskning, retningslinjer, kurs osv. Disse kildene har styrker og svakheter. Vi som arbeider i klinisk praksis, må være bevisst på disse styrkene og svakhetene. KBP kan hjelpe deg med å øke bevisstheten om og reflektere over hvilke kunnskapskilder du baserer dine handlinger på.

Hva er kunnskapsbasert praksis?

Hva er kunnskapsbasert praksis? from kunnskapsbasert praksis on Vimeo.

Hvorfor jobbe kunnskapsbasert?

Formålet med kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget til deg som jobber i helse- og sosialsektoren, og bevisstgjøre hvor du henter din kunnskap fra. Prosedyrer som ikke er basert på oppdatert kunnskap kan i verste fall føre til feilbehandling av pasienter. Derfor er det viktig at helsepersonell lærer seg metoder for hvordan de skal søke seg fram til den beste tilgjengelige kunnskapen og kritisk vurdere denne.

Spill avGro Jamtvedt, Kunnskapssenteret, gir deg en innføring i kunnskapsbasert praksis (KBP). Gro underviser i KBP og har skrevet lærebøker om emnet (5:23 min).

BlyantArild Bjørndal, Regionssenter for barn og unges psykiske helse, gir informasjon om hvorfor kunnskapsbasert praksis er viktig. Arild har motivert helsepersonell til å arbeide kunnskapsbasert siden starten av 1990-tallet.(5:53 min).