Litteratursøk

Det tredje trinnet i kunnskapsbasert praksis er litteratursøk. Det innebærer å søke frem beste tilgjengelig kunnskap i tilgjengelig databaser.

Når du skal søke etter beste tilgjengelig kunnskap holder det ikke å søke i vanlige søkemotorer (Google, Yahoo, Kvasir ol.). Du bør gjennomføre søket ditt i en database som er tilpasset den informasjon du er på jakt etter. Vi anbefaler at du benytter helsebiblioteket.no når du skal søke.