Emneord og tekstord

Vi skiller mellom to typer søkeord:

  • Tekstord er ord i tittel og sammendrag, eller hele teksten i en artikkel (fulltekst). Et søk i Google er et tekstordsøk, vi skriver inn aktuelle ord i søkefeltet og får treff på nettsteder hvor ordene forekommer. Søk på tekstord kalles også fritekstsøk.
  • Emneord er standardiserte ord som beskriver innholdet i artikler, bøker, og andre publikasjoner. Store databaser som MEDLINE og PsycINFO bruker standardiserte emneord. I MEDLINE heter emneordene MeSH, som står for Medical Subject Headings.

Eksempel på en artikkelreferanse fra MEDLINE med emneord og tekstord:

Ser du at artikkelen har fått emneordet «Diet, Carbohydrate-Restricted» selv om forfatteren bruker «low carbohydrate diet»? Fordelen med standardiserte emneord er at du slipper å tenke på synonymer, ulike staveformer, og entalls-/flertallsendelser når du søker. Et søk på emneordet «Diet, Carbohydrate-Restricted» i MEDLINE gir treff på artikler om lavkarbohydratdietter uansett hvilke begreper forfatteren har brukt. Søket ditt blir også mer presist fordi emneordene angir hva som er hovedtema i artikkelen.

I MEDLINE, PsycINFO, EMBASE og AMED er det lurt å bruke emneord i stedet for tekstord når du søker. Emneordene varierer mellom databasene, men har du funnet et relevant engelsk begrep hjelper databasen deg å finne det rette emneordet.

Slik bruker du SveMed+ for å finne MeSH/engelske søkeord (PDF)
I SveMed+ får alle referansene engelske emneord fra MEDLINE (MeSH) selv om originalartiklene er skrevet på norsk, svensk, eller dansk. Veiledningen viser deg hvordan du bruker norske søkeord for å finne riktige engelske emneord.