Helsebiblioteket

Å søke på Internett er nærmest blitt synonymt med å søke i Google. Mye av den helsefaglige litteraturen fanges derimot ikke opp av et Googlesøk.

Helsebiblioteket er et nasjonalt elektronisk bibliotek som kjøper inn en rekke databaser og kunnskapsressurser og gjør disse tilgjengelige via helsebiblioteket.no. Dermed har helsepersonell i Norge gratis tilgang til viktige oppslagsverk, databaser og andre fagressurser.

Vi anbefaler deg å bruke Helsebiblioteket som utgangspunkt for å søke etter forskningsbasert kunnskap.

Helsebiblioteket – en guidet tur 

Blyant

Finner du ikke det du leter etter i Helsebiblioteket oppsøk univiersitets- og høgskolebibliotekene.