Lage søkestrategi

I denne oppgaven skal du lage en søkestrategi. Bruk PICO-skjemaet for overvekt og dietter som eksempel. Skjemaet er et nyttig redskap til å sortere søketermer og lage en systematisk søkestrategi.

Norske ord MeSH (emneord) Tekstord
Population/
Problem
Overvekt Overweight Overweight
Obesity
Intervention Lavkarbodiett Diet, Carbohydrate-Restricted Carbohydrate restricted diet(s)
Low carbohydrate diet(s)
Comparison Fettfattig diett Diet, Fat-Restricted Fat-restricted diet(s)
Low-fat diet(s)Fat-free diet(s)
Outcome Vektreduksjon Weight loss Weight loss(es)
Weight reduction(s)

Hvordan kombinerer jeg søkeordene?

Hver linje i PICO-tabellen (populasjon, intervensjon osv.) kaller vi et PICO-element. I eksempelet over er alle PICO-elementene tatt med. Ofte trenger du bare å søke på et par av elementene, f.eks. populasjon og intervensjon. Legg heller til flere elementer (for eksempel utfall) hvis du får for mange treff. Husk også at ikke alle spørsmål har alle PICO-elementene i seg.

Huskeregel: kombiner alle ordene innenfor hvert enkelt PICO-element med OR og til slutt alle PICO-elementene med AND.

P: 1. overweight2. obesity3. Overweight/ (MeSH)

4. 1 OR 2 OR 3

I: 5. carbohydrate restricted diet*6. low carbohydrate diet*7. Diet, Carbohydrate-Restricted/ (MeSH)

8. 5 OR 6 OR 7

C: 9.  fat restricted diet*10. low fat diet*11. fat free diet*

12. Diet, Fat- Restricted/ (MeSH)

13. 9 OR 10 OR 11 OR 12

O: 14. weight loss*15. weight reduction*16. Weight loss/ (MeSH)

17. 14 OR 15 OR 16

PICO kombinert: 18. 4 AND 8 AND 13 AND 17

I dette eksempelet har vi søkt på både tekstord (ord i tittel/sammendrag) og standardiserte emneord (MeSH). Du kan velge å kun søke på emneord eller kun på tekstord, men hvis du skal gjøre et grundig systematisk søk, anbefaler vi å bruke begge deler.

Noen databaser inneholder ikke standardiserte emneord. Da må du søke på tekstord og huske å få med synonymer og ulike staveformer.

Hvordan utfører jeg søket i praksis?

Søk på ett ord av gangen. Når du har søkt på alle ordene i et PICO-element, gå til søkehistorikken (”search history”) og kombiner med OR. Helt til sist kombinerer du alle PICO-elementene med AND (som illustrert i tabellen ovenfor).

I noen databaser kan du kombinere alle søkeordene i ett søkebilde. Slik ser det for eksempel ut i ”Advanced search” i Cochrane Library:

Her har vi søkt på to PICO-elementer (populasjon og intervensjon). Hver søkelinje representerer et PICO-element hvor alle ordene er kombinert med OR. Til venstre i søkebildet har vi valgt å kombinere alle linjene med AND.

Begrense søket til forskningsmetode

I noen databaser, for eksempel i Cochrane Library, sorteres søkeresultatet automatisk etter forskningsmetode (systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier). I andre databaser, slik som MEDLINE (OVID) og EMBASE (OVID), må du selv definere om du vil avgrense søket til en eller flere typer forskningsmetode.

Når du har gjort et søk i OVID, se etter funksjonen ”Limits” og ”Additional Limits”. Der kan du velge å avgrense søkeresultatet til det  kjernespørsmålet du ønsker å få svar på (”Clinical Queries”). Du kan også avgrense søkeresultatet til ulike publikasjonstyper (”Publication Type”), for eksempel randomiserte kontrollerte undersøkelser).

I PubMed kan du gå direkte til funksjonen ”Clinical Queries” under ”PubMed Tools” på startsiden. Der kan du velge å søke etter systematiske oversikter eller ulike typer primærstudier.

BlyantHent frem PICO-skjemaet med emneord og tekstord som du laget for spørsmålet «Hvordan virker lysbehandling sammenlignet med sovemedisin for søvnproblemer?». Sett opp en søkestrategi med emneord (MeSH) og en med tekstord.

Løsningsforslag – øvingsoppgave (PDF)