Søkeord

Mange kilder er internasjonale og har engelsk som søkespråk. Du må derfor finne relevante engelske søkeord. Mulige måter å finne søkeord på er:

Via helsebiblioteket

På helsebiblioteket.no kan du enkelt søke i en rekke databaser. Søket ditt oversettes automatisk til/fra engelsk og synonymer er også inkludert. Derfor kan dette være et godt utgangspunkt for å finne relevante søkeord. Her finner du mer informasjon om helsebibliotekets søkefunksjoner

Ordbøker og oppslagsverk

Medline Plus Medical Dictionary
Engelskspråklig medisinsk ordbok utgitt av United States National Library of Medicine.

Wikipedia
Wikipedia er et oppslagsverk på over 200 språk som skrives av frivillige bidragsytere fra hele verden. Tips: Søk på det norske begrepet, og velg English under andre språk i venstre meny.

Artikler og bøker om temaet

Har du en artikkel eller bok på temaet fra før? Er artikkelen eller boka på engelsk vil du finne relevante ord i teksten. Er den på norsk kan du sjekke litteraturlisten, forfattere refererer ofte til engelskspråklig litteratur om temaet.

Databasenes emneord

Mange databaser, blant annet MEDLINE, bruker standardiserte emneord for å beskrive innholdet i artikler, bøker og andre publikasjoner.