Spørsmålsformulering

Ett viktig prinsipp i kunnskapsbasert praksis er å bruke relevant forskning på spørsmål som er pasient og praksisnære. Når du står overfor et problem i praksis er det nødvendig at du formulerer ett presist spørsmål. På den måten kan du søke frem relevant forskning og finne svar på ditt problem. Et presist spørsmål er et godt utgangspunkt for et vellykket litteratursøk. 

Et presist spørsmål bør inneholde informasjon om hvem vi er interessert i, hvilke tiltak vi er interessert i og hvilke utfall som er av interesse.

Spørsmålsformulering

Verktøy for spørsmålsformulering 

PICO er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg å formulere presise spørsmål. PICO representerer elementene som et spørsmål kan inneholde. Du finner mer informasjon og hjelp til å formulere dine egne spørsmål på siden om PICO.