Forskningsmetode

Hvilken metode som brukes i forskning kalles gjerne forskningsdesign eller forskningsmetode. Hvilke type kjernespørsmål du har avgjør valg av forskningsmetode. Tabellen under beskriver kjernespørsmål i helsetjenesten, hvilken kunnskap de kan gi, og hvilken forskningsmetode som besvarer dem best.

Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket forskningsmetode
Hvor mange har et helseproblem? Prevalens – forekomst Tverrsnittstudie
Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak – etiologi Kohortstudie
Kasus-kontroll studie
Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? Diagnostikk Tverrsnittsstudie
(med en referansestandard)
Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie(RCT)
Hvordan går det med den som har problemet? Prognose – sykdomsforløp Kohortstudie
Hvordan oppleves det?
Hva er det som gjør at det virker?
Erfaringer og holdninger Kvalitative metoder

BlyantLurer du på hva de ulike forskningsmetodene innebærer? Lillebeth Larun, Kunnskapssenteret, gir en kort presentasjon av noen av de viktigste forskningsmetodene. Lillebeth underviser i KBP (7:14 min)