Litteratur

Artikler i fulltekst:

Jamtvedt G, Nortvedt MW. Kunnskapsbasert ergoterapi – et bidrag til bedre praksis (PDF) Ergoterapeuten 2008; 1(51)10-8.

Tuntland H. Kunnskapsbasert ergoterapi i et internasjonalt perspektiv (PDF) Ergoterapeuten 2008; 1(51):19-27.

Hole GO. Kunnskapsbasert praksis: Kritikk på feil grunnlag? (PDF) Ergoterapeuten 2008; 1(51):50-3.

User Guides to the Medical Literature (JAMA).

Nortvedt MW, Jamtvedt G. Engasjerer og provoserer. (PDF) Sykepleien 2009; 97(07):64-69

Norske lærebøker:

Jobb Kunnskapsbasert - en arbeidsbok

Norvedt M, Jamtvedt G, Graverholt B, Nordheim LV, Reinar LM. Jobb Kunnskapsbasert – en arbeidsbok.Oslo: Akribe, 2012.

Kan kjøpes via Akribe

 

 

 

 

 

Bjørndal A, Flottorp S, Klovning A. Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007.

Jamtvedt G, Hagen KB, Bjørndal A: Kunnskapsbasert fysioterapi: metoder og arbeidsmåter. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003.

Bakketeig L, Magnus P. Epidemiologi. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003.

Bjørndal A, Hofoss D. Statistikk for helse- og sosialfagene. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Engelske lærebøker:

Booth A, Brice A (Eds.). Evidence-based practice for information professionals: a handbook. London: Facet Publishing, 2004.

DiCenso A, Guyatt G, Ciliska D. Evidence-based nursing: A guide to clinical nursing. St. Louis: Elsevier Mosby, 2005.

Glasziou P, Mar CD, Salisbury J. Evidence-based medicine workbook: Finding and applying the best research evidence to improve patient care. BMJ Books, 2003.

Greenhalgh T, Donald A. Evidence based health care workbook: For individual and group learning. 3rd ed. BMJ Books, 2002.

Herbert R, Jamtvedt G, Mead J, Hagen KB. Practical Evidence-Based Physiotherapy. Elsevier, 2005.

Straus SE, Richardson SW, Glasziou P, Haynes RB. Evidence based medicine: How to practice and teach EBM. 3rd ed. Elsevier Churchill Livingstone, 2005.

 

Artikler i fulltekst:

Hvilket studiedesign er det? A spotter`s guide to study designs.

Bøker:

Norvedt M, Jamtvedt G, Graverholt B, Reinar LM. Å arbeide og undervise kunnskapsbasert: en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund, 2007. Del 2 s. 25-34. (Kan kjøpes via NSF).

Bjørndal A, Flottorp S, Klovning A. Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Kap. 2 s. 31-40.

Jamtvedt G, Hagen KB, Bjørndal A: Kunnskapsbasert fysioterapi: metoder og arbeidsmåter. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. s. 26-35 og s. 53-58.

Artikler i fulltekst:

Nordheim L. Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt. (PDF) Ergoterapeuten 1: 2008.

Nordheim L. Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier. (PDF) Ergoterapeuten 1: 2008.

Bøker:

Norvedt M, Jamtvedt G, Graverholt B, Reinar LM. Å arbeide og undervise kunnskapsbasert: en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund, 2007. s. 39-47. (Kan kjøpes via NSF).

Bjørndal A, Flottorp S, Klovning A. Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag.  Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. s. 43-61.

DiCenso A, Guyatt G, Ciliska D. Evidence-based nursing: A guide to clinical nursing. St. Louis: Elsevier Mosby, 2005. s. 20-44.

Jamtvedt G, Hagen KB, Bjørndal A: Kunnskapsbasert fysioterapi: metoder og arbeidsmåter. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. s.36-52.

Greenhalgh T, Donald A. Evidence based health care workbook: For individual and group learning. 3rd ed. BMJ Books, 2002. s.15-26.

 

Kunnskapssenteret; Sjekklister for kritisk vurdering av artikler.

Artikler i fulltekst:

Guyatt G. m.fl. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations.(PDF) BMJ (2008) 336 (7650): 924.

Kunnskapsenteret; Fortsatt usikkerhet rundt øretermometer. 2009

Larun L. Kritisk vurdering – hvorfor og hvordan? (PDF) Ergoterapeuten 1: 2008.

Bøker:

Norvedt M, Jamtvedt G, Graverholt B, Reinar LM. Å arbeide og undervise kunnskapsbasert: en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund, 2007. s. 67-139. (Kan kjøpes via NSF).

Greenhalgh T. How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. 3rd ed. Blackwell Publishing: BMJ books, 2006. s. 40-190.

Bjørndal A, Flottorp S, Klovning A. Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. s. 63-171.Jamtvedt G, Hagen KB, Bjørndal A:Kunnskapsbasert fysioterapi: metoder og arbeidsmåter. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. s. 31-100.

Rothman K, Greenland S. Modern Epidemiology. Lippincott Willams & Wilkins. 1998

Hennekens CH, Buring J. Epidemiology in medicine. Little, Brown & co.1987

 

Artikler i fulltekst:

Graverholt B, Tuntland H. Arbeidsformer som implementerer kunnskapsbasert praksis(PDF) Ergoterapeuten 2008: 1(51):54-9.

Hjelle K. Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapiutdanningen i BergenErgoterapeuten 2008; 1(51):60-7.

SUPPORT tools for evidence-informed health policymaking

Fagringer:
Fagringer ved Haukeland Universitetssykehus
Fagringer ved Løvåsen sykehjem, Undervisningssykehjem

Undervisning:
Olsen, N. R. (2007). «Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanningen i fysioterapi”. I: Læring for profesjonskompetanse. Red. Wilhelmsen, B.U. & Hole, G.O. Skriftserien nr. 2 – fagrapport – artikkelsamling. Høgskolen i Bergen. Publiseres i ved Høgskolen i Bergen, vår 2007.

A. Coomarasamy & Khan, K. S.  (2006) “What is the evidence that evidence based medicine changes anything? A systematic review”. BMJ, 329:1017.

Tuntland, H & Nordheim, L (2009).Undervisning og læring i kunnskapsbasert praksis. Presentasjon av CASP-modellen. Ergoterapeuten, 9:1-7

Ved sengen:

Prosedyrer:
Eiring Ø, Pedersen MS, Borgen K, Jamtvedt G. Prosedyrearbeid – meningsløst mangfold?. Notat 2010. ISBN 978-82-8121-327-2

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. Helsebiblioteket

Clearinghouse: Self-evaluation

Audit and feedback: effects on professional practice and health care outcomes (Review)