Om nettstedet

Nettstedet er utviklet i samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Senter for kunnskapsbasert praksis og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå en del av Folkehelseinstituttet). Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for design og teknisk utforming.

Nettstedet er et resultat av mange års samarbeid om undervisning i kunnskapsbasert praksis og utvikling av undervisningsmateriell. Samarbeidet resulterte blant annet i boken “Å arbeide og undervise kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere” som ble utgangspunktet for dette nettstedet. Boken har senere kommet i ny utgave med tittelen «Jobb kunnskapsbasert!»  Via kunnskpasbasertpraksis.no blir tekster og verktøy gratis tilgjengelig for alle. Dette er i tråd med delekulturen og open access som vi alle støtter. Nettstedet blir i løpet av våren 2017 flyttet over på en ny plattform med nytt design og innholdet vil bli oppdatert og videreutviklet. Vi mottar gjerne tips fra deg på kbp@hib.no.

Arbeidet ledes av en dyktig og kreativ redaksjonskomite som består av Hilde Strømme, Lillebeth LarunGrete Oline Hole og Hege Underdal.

Vi takker kollegaer som har bidratt til videoene og utvikling av sidene.